MT wood Hobľované rezivo Výroba krovu Kontakt +421 944 258 809

Triedy reziva

1. trieda

konštrukčné rezivo ( ma predovšetkým nosnú funkciu )
Drevo v 1.triede je zdravé, len s prirodzenými chybami a v malej miere. Vykazuje minimum prasklin, hrčí a povrchových chýb. Je nepoškodené drevokazným hmyzom, bez kôry, ma ostré, pravouhlé hrany.

Rozdelené podla pevnosti
- S0 (rezivo vysokej pevnosti)
- SI (rezivo normálnej pevnosti)
- SII (rezivo nízkej pevnosti)

Fošne 1.trieda Hranoly 1.trieda

2. trieda

Pomocné rezivo ma nenosnou funkciu
Použitie:
- pomocný stavebný materiál ( šalovanie )
- vhodné pre výrobcov paliet a iných drevených prepravných obalov

Hranoly 2. trieda 100x100mm 2. trieda

Kontakt

Fakturačné údaje / Korešpondenčná adresa:
Lumea s.r.o. , Donnerova 5, 841 04, Bratislava
IČO: 51 238 781
IČ DPH: SK 21 20 64 77 82
Telefónne číslo: +421 944 258 809
E-mail: obchod@mtwood.sk

Sklad:
Bratislava Rača, 831 06
Telefónne číslo: +421 944 258 809
E-mail: obchod@mtwood.sk

MT wood is designed by MT Copyright © 2019