MT wood Hobľované rezivo Výroba krovu Kontakt +421 948 231 845

Výroba krovu

Vyrábame krovy podľa individuálnej požiadavky zákazníka. Samozrejmosťou je rýchle vypracovanie cenovej ponuky a rýchla realizácia zákazky.

Vyberte si ten najlepší material na krov. Svojou konštrukciou musí uniesť strešnú krytinu a vynikať dostatočnú tuhosťou v priečnom a pozdĺžnom smere. Samozrejmosťou je odolnosť voči neľútostným poveternostným podmienkam a zaťaženia snehom. Najčastejšie sa používajú ihličnaté dreviny ako smrek, jedľa, borovica, z listnatých dub prípadne agát.

Cenová ponuka

Pre nacenenie nás kontaktujte emailom na obchod@mtwood.sk

Z čoho vyrábíme?

Na výrobu používame kvalitnú smrekovú gulatinu. Na požiadanie zabezpečíme červený smrek, borovicu prípadne jedľu. Rezivo je výhradne v kvalite 1.trieda s minimom prasklin, hrčí, bez kôry a povrchových chýb.

Kontakt

Fakturačné údaje / Korešpondenčná adresa:
Lumea s.r.o. , Východná 21, 831 06, Bratislava
IČO: 51 238 781
IČ DPH: SK 21 20 64 77 82
Telefónne číslo: +421 948 231 845
E-mail: obchod@mtwood.sk

MT wood is designed by MT Copyright © 2019