MT wood Hobľované rezivo Výroba krovu Kontakt +421 944 258 809

Stavebné rezivo

Rezivo je stavebný drevený materiál získaný pozdĺžnym rozrezaním vhodných sortimentov surového dreva. K pozdĺžnemu rozrezaniu guľatiny sa používajú rámové, pásové alebo kotúčové píly.

Zaoberáme sa predajom kvalitného stavebného reziva pre velkoodberateľov i maloodberateľov v Bratislave a okolí. Naša firma vám vie sprostredkovať nielen predaj, ale aj jeho zakazkovú výrobu a dopravu na Vami určené miesto.

Ponuka

Hranoly
100x100, 120x120, 150x150,...

Hranoly 2. trieda
100x100,...

Krokvy
80x160, 100x160,...

Dosky
25x100, 25x150,...

Šalovacie dosky
netriedené 25x90-150mm

Fošne
50x100, 50x150,...

Drevené laty
40x50

Strešné laty
40x50 impregnované,...

Neštandardne rozmery podľa vašich požiadaviek

Neštandardne rozmery reziva podľa vašich požiadaviek do šírky 200mm, maximálnej dĺžke 8m, vieme zabezpečiť na objednávku (cca. 7-10 prac. dní).
Radi Vám spracujeme ponuku podľa vašich požiadaviek

fošne 50x100 drevené hranoly triedené stavebné dosky

Druhy reziva podľa tvaru a prierezu

Doskové
Platí, že šírka je minimálne dvojnásobok hrúbky.
dosky (majú hrúbku maximálne 40 mm)
fošne (majú hrúbku väčšiu ako 40 mm)
krajnice (hrúbka do max. 25 mm)

Hranené
V priečnom priereze má väčšinou pravý uhol a platí, že šírka je menšia ako dvojnásobok hrúbky.
hranoly (majú priečny prierez väčší ako 100 cm²)
hranolky (majú priečny prierez 25-100 cm²)
laty (majú priečny prierez 10-25 cm²)
lišty (majú priečny prierez menší ako 10 cm²)

Kontakt

Fakturačné údaje / Korešpondenčná adresa:
Lumea s.r.o. , Donnerova 5, 841 04, Bratislava
IČO: 51 238 781
IČ DPH: SK 21 20 64 77 82
Telefónne číslo: +421 944 258 809
E-mail: obchod@mtwood.sk

Sklad:
Bratislava Rača, 831 06
Telefónne číslo: +421 944 258 809
E-mail: obchod@mtwood.sk

MT wood is designed by MT Copyright © 2019