MT wood Stavebné rezivo Výroba krovu Kontakt +421 944 258 809

Stavebné rezivo

Rezivo je stavebný drevený materiál získaný pozdĺžnym rozrezaním vhodných sortimentov surového dreva. K pozdĺžnemu rozrezanie guľatiny sa používajú rámové, pásové alebo kotúčové píly.

Druhy reziva podľa tvaru a prierezu

Doskové
Platí, že šírka je minimálne dvojnásobok hrúbky.
dosky (majú hrúbku maximálne 40 mm)
fošne (majú hrúbku väčšiu ako 40 mm)
krajnice (hrúbka do max. 25 mm)

Hranené
V priečnom priereze má väčšinou pravý uhol a platí, že šírka je menšia ako dvojnásobok hrúbky.
hranoly (majú priečny prierez väčší ako 100 cm²)
hranolky (majú priečny prierez 25-100 cm²)
laty (majú priečny prierez 10-25 cm²)
lišty (majú priečny prierez menší ako 10 cm²)

Predaj stavebného reziva

Zaoberáme sa predajom kvalitného stavebného reziva pre velkoodberateľov i maloodberateľov v Bratislave a okolí. Naša firma vám vie sprostredkovať nielen predaj, ale aj jeho zakazkovú výrobu a dopravu na Vami určené miesto.

Fošne Hranoly detail stavebné dosky

Ponuka

Hranoly
100x100, 120x120, 150x150,...246eur/m3

Hranoly 2. trieda
100x100,...216eur/m3

Krokvy
80x160, 100x160,...246eur/m3

Dosky
25x100, 25x150,...216eur/m3

Šalovacie dosky
netriedené 25x90-150mm 198eur/m3

Fošne
50x100, 50x150,...246eur/m3

Drevené laty
40x50 0,55eur/bm
30x50 0,45eur/bm -na objednávku
60x40 0,65eur/bm -na objednávku

Strešné laty
40x50 impregnované,...0,70eur/bm

ceny sú uvedené s DPH

Neštandardne rozmery podľa vašich požiadaviek

Neštandardne rozmery reziva podľa vašich požiadaviek do šírky 200mm, maximálnej dĺžke 8m, vieme zabezpečiť na objednávku (cca. 7-10 prac. dní).
Radi Vám spracujeme ponuku podľa vašich požiadaviek

Kontakt

Fakturačné údaje / Korešpondenčná adresa:
Lumea s.r.o. , Donnerova 5, 841 04, Bratislava
IČO: 51 238 781
IČ DPH: SK 21 20 64 77 82
Telefónne číslo: +421 944 258 809
E-mail: obchod@mtwood.sk

Sklad:
Bratislava Rusovce, Vývojová, 851 10
Telefónne číslo: +421 944 258 809
E-mail: obchod@mtwood.sk

MT wood is designed by MT Copyright © 2019